STRØM - AULI

Nye boliger i Nes kommune

Boliger

Boligene ligger nær jernbane, åpent og solrikt, og de fleste vil ha god utsikt til Glomma. Disse er ikke ferdig prosejktert, men planforslaget åpner for anslagsvis 120 boliger i byggetrinn 1 og 2. Disse vil være fordelt på lavblokker, 6-mannsboliger, rekkehus og eneboligtomter.

 

Boligene skal bygges ut etappevis innenfor hvert byggetrinn med 10-20 boliger i hver etappe.

 

Grunnforholdene medfører at det er nødvendig med kjeller eller annen sikring av byggene mot setningsskader. Vi har derfor foreslått å legge sokkeleiligheter i rekkehusene. Dette gir relativt små og rimelige boliger til førstegangs etablerere og litt større rimelige bolgier til unge familier. Sammen med lavblokkene vil dette gi en god blanding av boliger som kan dekke boligbehovert for mennesker med ulike behov i alle livsfaser.

 

Parkering for rekkehus og 6-mannsboliger skjer i fellesanlegg på terreng. Parkering for lavblokkene er i kjeller med heis til leiligheter, gjesteparkering er på terreng.

 

 

Leiligheter med heis

Byggetrinn 1 omfatter 6 boligblokker med parkeringskjeller og 8 leiligheter i hver blokk. Det er lagt til rette for at tilsvarende boliger også kan bygges i 2. byggetrinn.

De første boligene som bygges vil være i lavblokk med 8 leiligheter, syd for den nye adkomstveien inn i området.

 

Blokkene har kun to leiligheter på hvert plan, slik at alle boligene får vinduer på tre sider. Dette gir også en smal bygning som ivaretarr lys, luft og utsikt for naboene.

 

Alle leilighetene har to verandaer, en på den private stille siden med sol største delen av dagen, og en med utsikt over Glomma og sen kveldssol (noen har ettermiddagssol også). Lavblokkene i første byggetrinn er orientert slik at alle får minimum 8 timer sol på den stille, private, uteplassen ved jevndøgn.

 

Innenfor områdene tilknyttet de enkelte blokkene er det avsatt plass til lekeareal og noe gjesteparkering. Det er en større gjesteparkering for enden av adkomstveien.

 

Byggene er ikke ferdig prosjekterte ennå, over vises et interiørbilde fra et tilsvarende bygg Shark.as har tegnet, og under et foreløpig utkast til plan for leiligheter i 2.-4. etasje.

Rekkehus og leiligheter uten heis

Dette er rimelige små og middels store leiligheter med parkering på terreng, det er planlagt 36 slike leiligheter i byggetrinn 1.

Reguleringen legger tilrette for ulike typer konsentrerte boliger innenfor samme hovedform, her kan vi tenke oss f.eks:

Rekkehus med tre leiligheter over 2 plan i hvert bygg, disse har inngang i underetasje og trapp opp til hovedplan.

6 mannsboliger med to leiligheter i hver etasje i to eller 3 etasjer. Leilighetene i 2 etasje vil få adkomst direkte fra terreng, mens leilighetene i 1 og 3 etasje vil ha adkomst via innvendig trapp.

6 mannsboliger i form av rekkehus over 2 etasjer med egen leilighet i sokkel.

 

Boligtyper

Boligene er ikke ferdig prosjektert, og kommunens behandling av reguleringsplanen kan medføre endringer i forhold til hva som er planlagt, slik at vi kan foreløpig bare anslå hva som kan bli bygget.

Leilighet med heis, 3 rom 70-80 m2

Leilighet med heis, 4 rom 100-110 m2

Leilighet på bakkeplan, 3 rom 60-70 m2

Leilighet med trapp, 3 rom 60-70 m2

Sokkelleilighet 2 rom 50-60 m2

Rekkehusbolig, 4 rom, 100-110 m2

Eneboligtomter

 

Nyheter