STRØM - AULI

Nye boliger i Nes kommune

Illustrasjon som viser de første to byggetrinnene på Strøm-Auli, sett fra Glomma i vest

Infrastruktur og regulering

Dette nye boligområdet ligger ved Glomma, Aulifeltet og Rånåsfoss. Det er kort vei til hovedvei og jernbanestasjoner.

Innenfor planområdet skal nesten 90 da benyttets til boligformål - dette inkluderer parkering og uteområder. Av dette skal 11 da bygges ut i første byggetrinn. Innenfor boligformålet er det to hovedområder på Strøm-Auli. Den ene delen reguleres for utbygging nå, den andre må detaljreguleres senere.

 

Boliger

 

Her på Strøm vil det bli bygget moderne lettstelte boliger. Boligene vil ligge i et åpent landskap med utsikt over elven.

Det åpnes for bebyggelse av ulike typer fra eneboliger til flerfamilieboliger med inntil 8 boenheter. Lavblokkene vil få universelt utformede leiligheter med heis og parkeringskjeller, mens 6-mannsboligene vil ha trapp eller inngang direkte fra terreng. Her vil man få flere ulike typer nye boliger i et eksisterende velfungerende nabolag.

 

Bakgrunn og visjon

Eide-Entreprenør as har bygget boliger i Nes kommune siden 1984. I 2008 ble det inngått en avtale med grunneier om bygging av boliger på Strøm. Reguleringen av Strøm ble satt i gang i 2008 og tatt opp igjen i 2010.

 

Vi ønsker å bygge et godt boligfelt, med boligtyper som kompletterer det eksisterende Aulifeltet og med gode felles uteområder. Her vil man få nye boliger i et eksisterende velfungerende nabolag - det beste fra begge! Dersom det blir bygget en ny jernbanestasjon på grensen til Rånåsfoss vil vi få en god gang og sykkeltrase fra Auli til denne, gjennom det nye boligområdet.

 

 

 

Utbygger: Eide-Entreprenør as, Silovegen 14b, Årnes. Postboks 104, 2151 Årnes, Tlf. 63 91 01 23, e-post: post@eide-entr.no

Arealplanlegger:Sted helhet arkitektur – Shark.as, Skiveieneplass i småhusfeltet som skal bygges ut i første byggetrinn.

 

Utbygger

 

Eide-Entreprenør as har erfaring fra 1984 med alt fra enkle og rimelige boliger til større bolig- og næringsbygg. Eide-entreprenør utvikler egne tomteområder og bebygger disse med moderne leiligheter. Med lang fartstid og lokal tilhørighet kjenner vi lokalmarkedet godt og kan tilby attraktive og etterspurte boenheter.

 

Kontakt

For ytterliger informasjon:

 

Jannicken Throndsen i Sted helhet arkitektur - Shark.as, jannicken@shark.no.

 

Ola Holter i Eide-Entreprenør as, ola.holter@eide-entr.no

 

Jannicken Throndsen

17/01/2013